Eduspace – prostor, kde se smývají hranice

Publikováno 24. 7. 2017

Text: Jana Kovaříková

Dva dny doslova nabité vzděláváním, kulturou a setkáváním se se zajímavými lidmi. To je Eduspace festival v ulicích Brna, který ukazuje všem zájemcům nové přístupy ve vzdělávání. Návštěvníky čekají přednášky, workshopy, panelové diskuse a další zajímavé aktivity, které festival Eduspace přináší všem, kteří se chtějí seznámit s klíčovými tématy v 21. století. Seznámit se s ním blíže můžete díky hlavnímu organizátorovi Břetislavu Svozilovi.

Eduspace je multižánrový festival, který proběhne v letošním roce již podruhé. Můžete jej krátce představit?

Eduspace je festival, který ve svém názvu zahrnuje vše důležité.

Edu jako vzdělávání – festivalem se snažíme vytvářet vhodné prostředí k setkávání a propojování "všech" aktérů ve vzdělávání. Nesměřujeme pouze na lidi, kteří se aktivně vzdělávání věnují, ale snažíme se do dění vtáhnout i např. veřejnou správu, rodiče, seniory.

Space jako prostor respektive prostory – festival ukazuje různé prostory vzdělávání a tím přirozeně směřuje k naplňování jednoho z hlavních cílů festivalu – k propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Uprostřed se skrývá třetí význam – Spa jako lázně – festival by měl být o "občerstvení těla a mysli", proto se do programu snažíme zařazovat aktivity, které mohou potěšit – od koncertů přes výstavy až po promítání zajímavého filmu. Tento přístup zároveň ukazuje další významný aspekt festivalu – neoddělitelné spojení vzdělávání a kultury.

 Jak vás napadlo zorganizovat festival tohoto formátu? Kde jste se inspiroval?

Festival se vyvíjel relativně dlouho. Pořádali jsme různé přednášky a konference a zároveň jsme také navštěvovali jiné přednášky, konference, workshopy, debaty, kulaté stoly a semináře. Postupně jsme začali intenzivně vnímat dvě hlavní věci. Celková nabídka vzdělávacích aktivit je velice rozmanitá a to jak do kvality, tak do formátu, a často se na podobných aktivitách setkávají de facto stejní lidé. Vznikají tak jakési "bubliny", kde se lidé cítí dobře/bezpečně, ale přenositelnost do každodenní praxe je velice omezená.

Našim cílem bylo právě propojit jednotlivé skupiny ("bubliny") a formáty tak, aby se informace a aktuální témata šířila dál a byla využitelná pro všechny, kteří o to mají zájem. Přizvali jsme kolegyně a kolegy z univerzit, samosprávy, neziskovek, podnikatele, ředitele, aktivní rodiče… a společně s návštěvou některých inspirativních zahraničních festivalů a jejich rešerší vznikl festival Eduspace.

Jak vybíráte řečníky, témata workshopů?

Řečníky vybíráme na základě evaluace předchozího ročníku a aktuálního dění ve společnosti. Na základě toho vznikají tematické sekce. Pro tento rok to jsou:

  • Podnikavost a vzdělávání
  • Umění a vzdělávání
  • Inspirace a vzdělávání
  • Rodina a vzdělávání

Díky podpoře významných partnerů, mezi které patří: Masarykova univerzita, Janáčkova akademie múzických umění, Moravská galerie v Brně, americká ambasáda, Muzeum města Brna – Špilberk, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace Karla Janečka, Nadace Depositum Bonum… může na festival přijet i řada zahraničních odborníků. Právě prostřednictvím mezinárodní účasti uznávaných odborníků, lídrů a inovátorů z různých oborů vzdělávání umožňuje festival sdílení myšlenek, inovací a příkladů dobré praxe i ze zahraničí.

Letos to budou např.:

Michael Carter, profesor Stanford University, jenž dříve vedl vzdělávací sekci ve společnosti Apple, Monique Fletcher, projektová manažerka projektu Children’s Aid Society, jenž se v Bronxu snaží zapojit rodiče do vzdělávání dětí, Heikki Ervast – ředitel Teacher Training School, University of Lapland, Elizabeth Morley – emeritní ředitelka Dr. Eric Jackman Institute of Child Study Laboratory School, University of Toronto nebo Leszek Karczewski – asistent profesora Institute for Contemporary Culture at the University of Lodz.

Co je pro vás osobně největší devízou tohoto festivalu, jehož jste hlavním organizátorem?

Síťování, sdílení, hlubší spolupráce – otevírání nových příležitostí pro každého účastníka.

Oproti loňsku (kdy byla témata festivalu více abstraktní) je festival zaměřen více na rodinu a vzdělávání. Pravděpodobně se tak festival dotkne zase jiné cílové skupiny. Je to záměr? Nebo reagujete na témata, která jsou z vašeho pohledu aktuálně nejpalčivější?

Festival má hned několik rovin. Jedna rovina reaguje na poptávku účastníků (vychází z evaluace předchozího roku), druhá rovina reflektuje aktuální témata a třetí rovina otevírá nová témata, která si myslíme, že by měla ve vzdělávání více rezonovat a není tomu tak.

Jaká je podle vás budoucnost festivalu Eduspace? Kam se bude vyvíjet, jaké máte vize?

Festival Eduspace vznikal jako přenositelný koncept, a to jak v rámci měst v ČR, tak do zahraničí. Kdybych šel více do detailu, tak festival reaguje na vývoj vzdělávání, proto se bude proměňovat jak tematicky, tak formátově. Minulý rok jsme si také vyzkoušeli několik věcí, které se ukázaly jako méně vhodné, některé předpoklady se naopak potvrdily. Např. to, že lidé jsou ochotni "obětovat" dva až tři dny pro kvalitní vzdělávání.

Nakonec maličko odbočím. Sám se vzděláváním zabýváte celkem do hloubky a dokonce jste v roce 2016 založil v Brně školu Labyrinth (o níž jsme již v Perpetuu psali). Brzy tedy budete mít za sebou první rok fungování. Nedá mi to, abych se nezeptala, jaký to byl rok?

První rok v Labyrinthu s Labyrinthem byl tak trochu v Labyrinthu :-) A teď trochu vážněji. Díky kolegům, rodičům, dětem a partnerům to byl inspirativní rok, na který se bude dobře navazovat.

 


Více o festivalu Eduspace se můžete dozvědět na webu http://eduspacefestival.eu/

Laboratorní škola Labyrinth:

Labyrinth je úplnou základní školou s bilingvním programem a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a na úzké spolupráci s univerzitami a dalšími partnery – inovátory vzdělávání. Je členem mezinárodní sítě laboratorních škol IALS (International Association of Laboratory Schools). První třídy Labyrinth otevřel v září 2016.

Twitter