Existují mýty?

Publikováno 24. 5. 2017

Když jsme se ve Scio zamýšleli, jaké téma by mělo být obsahem nového Perpetua, tak ve vzduchu létala spousta nápadů. Některé z nich byly použitelné, jiné o něco méně, a další byly tak dobré, že jsme rozhodli o jejich zařazení do dalších vydání. Takže tu nebudu víc prozrazovat. Ale proč jsme se nakonec rozhodli pro téma Mýty ve vzdělávání?

Třeba proto, že jsme denně konfrontováni s názory ukazujícími na přítomnost legend o vzdělávání, které se v naší společnosti stále tradují. Také proto, že nám připadá zbytečné, abychom v době plné informací i uskutečněných vědeckých výzkumů věřili nepodloženým bludům. A hlavně proto, že známe dobré příklady kolem nás, které je úspěšně vyvrací. A přesně jim patří následující vydání. Zavede vás do knihovny, která není o knihách. Dokáže, že holky patří do IT. Zbaví vás obavy z toho, že se o neúspěchu není dobré dělit s druhými. Zpochybní předpoklad o tom, že vnitřní motivace je samospásná, nebo že v řemeslu není budoucnost. Předloží sedm největších mýtů, které jsme se učili v dějepise. A taky otevře otázku, zda tím největším mýtem není naše představa, že vzdělávání je o škole. A protože jedním z mýtů, které kolují, je ten, že holkám matika nejde, tak jsme do vydání přidali také rozhovor s Milanem Hejným, jehož progresivní metoda výuky matematiky se u nás nyní začíná prosazovat. Ale více než o matematice se v textu dočtete o hledání nových cest a odpovědnosti, která s tímto procesem souvisí. A jedním z posledních mýtů, který bychom rádi narušili, je představa o tom, že vzdělávání a politika se vylučují. Z rozhovoru s Michalem Horáčkem naopak vyplývá, že vzdělávání je politické téma, jelikož se týká života v polis a naší pospolitosti. Je patrné, že téma Mýtů ve vzdělávání v sobě skrývá téměř nevyčerpatelný potenciál. Ale zůstává otázkou, zda tím největším mýtem není představa, že nějaký mýtus může ještě v dnešní společnosti dlouhodobě existovat?

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, přeji vám za sebe i své kolegy podnětné čtení.

Markéta Majerová

Šéfredaktorka

Twitter