Laskavost plodí laskavost

Publikováno 15. 6. 2017

Text: Dominika Vrkotová, Foto: nadacekj.cz

Co mohou mít společného kněz, servírka, zdravotní sestřička a učitel matematiky? Odpověď na tuto otázku jste mohli získat v neděli 23. dubna 2017 ve Stavovském divadle, kde proběhlo historicky první slavnostní ocenění #laskavec Nadace Karla Janečka. Projekt probouzí touhu po objevování a konání laskavých skutků. Dobrosrdeční lidé byli oceněni za nezištné laskavé činy. Součástí večera byla Meta-přednáška Petra Ludwiga, autora knihy Konec prokrastinace.

V průběhu minulého a na začátku letošního roku měli lidé možnost nominovat někoho, koho si váží a obdivují za to, co dělá pro společnost. Každý měsíc vybraný laskavec získal v rámci komorního ocenění finanční odměnu 66 Kč (46 656 Kč). 12 oceněných laskavců představila Nadace Karla Janečka v rámci slavnostní ceremonie v neděli 23. dubna ve Stavovském divadle. Akci moderovala známá herečka Iva Pazderková a o hudební překvapení se postarala zpěvačka Anna K. „Přemýšleli jsme, jak udělat oceňování co nejzajímavější. A vymysleli jsme, že součástí večera bude Meta-přednáška Petra Ludwiga, autora bestselleru Konec prokrastinace. Petr se zaměřil na otázky, jako například jak laskavost ovlivňuje zdraví a vztahy. Jak můžeme posilovat laskavé chování u sebe a u druhých. A jak žít život více eudaimonicky,“ vysvětlila koordinátorka projektu #laskavec Dominika Vrkotová.

Laskavci z celé České republiky

Historicky prvním oceněným se stal učitel matematiky, fyziky a finanční gramotnosti Jindřich Hašek ze Základní školy Krušnohorská 11 v Karlových Varech, který se svým žákům věnuje na úkor svého osobního volna a nad rámec své pracovní doby. Jezdí společně na exkurze, matematické tábory, rafty... Některé děti z nižších příjmových skupin dokonce podporuje z vlastních peněz. „Snažím se, aby děti neznaly jenom školu a domov, ale aby poznaly život také z jiné stránky,“ konstatoval oceněný #laskavec Jindřich Hašek, který svoji práci bere jako poslání a vidí v ní velký smysl. Mezi dalšími oceněnými je například otec Šebestián z Moravské Třebové, který pomáhá lidem bez domova. Pak také paní Vlasta Říhová z Havířova, která se stará o maminky v nouzi nebo Miroslav Bouška z pražských Kobylis, který se věnuje opuštěným kočkám.

Myslíme si, že je důležité poukazovat na pozitivní lidské příběhy.

„Stává se, že dobré skutky bereme jako samozřejmost. My si v Nadaci Karla Janečka myslíme, že si laskavci zaslouží pozornost a poděkování. Často do svých laskavostí dávají nejen čas, ale i peníze. Jsou inspirací pro své okolí. Máme velkou radost, že se nám ozývají lidé, kteří se na základě zhlédnutí videa o laskavci chtějí připojit a dělat také něco pozitivního. Založili jsme facebookovou skupinu Laskavost plodí laskavost a tam se tito lidé mohou potkat a propojit,“ říká Dominika Vrkotová.

Hodnotové vzdělávání

Dlouhodobou vizí projektu je dostat laskavost do škol, do firem či do zdravotnictví.

„Máme pocit, že ve společnosti je nedostatek morálních autorit, a proto si myslíme, že je důležité poukazovat na pozitivní lidské příběhy. Nadace Karla Janečka se zaměřuje mimo jiné na podporu vzdělávacích projektů, proto bychom rádi začali šířit laskavost na školách. Zaujal nás projekt Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney. Představte si učebnici, která pojednává o hodnotách, kde je například lekce s názvem Laskavec. Představte si kapitoly s tématy: Co lidi dělá šťastnými a spokojenými? Proč lidé žárlí nebo jsou nešťastní? Taková učebnice již vzniká a my máme velkou radost,“ říká Dominika Vrkotová.

Škola nám dává jedinečnou příležitost učit se denně jak vytvářet zdravé vztahy, jak být laskavý ke svému okolí, má nám pomoci dozrávat jako osobnost a vědomě vytvářet systém vlastních hodnot, které budou tvarovat náš život i ovlivňovat naše okolí. Tyto hodnoty srdce jsou stejně důležité, jako akademické znalosti, tvrdí systém hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney, PhD. Kolik pozornosti se ale hodnotám v praxi skutečně ve školách věnujeme, to je otázka. Měly by přitom být součástí kterékoli vyučovací hodiny. „V projektu Škola Cyril Mooney v současnosti adaptujeme pracovní sešity hodnotového vzdělávání pro všechny ročníky základních škol. Pracovní sešity budou k dispozici od září 2017. Jejich autorka sestra Cyril k nám zároveň zavítá v červenci, kdy se zúčastní Meltingpot Discussion Fóra v rámci festivalu Colours of Ostrava a povede několikadenní seminář na Ústecku. Škola Cyril Mooney pomáhá základním školám při zavádění systému hodnotového vzdělávání do výuky a při hledání společné cesty pedagogů, dětí a rodičů. Více informací naleznete na skolacyril.org,“ vysvětluje Linda Jandejsková, spoluautorka dokumentárního filmu o sestře Cyril a zároveň hlavní koordinátorka tohoto projektu.

Laskavci jsou šťastnější

Laskavosti se také věnuje Pozitivní psychologie, věda, jež zkoumá zvyšování kvality života. Mnoho zahraničních vědeckých studií prokázalo, že laskavost má dobrý vliv na duševní pohodu a lidské zdraví. „Laskavost je v Pozitivní psychologii chápána jako jedna ze silných stránek charakteru. Je to vlastnost, která nejen že významně přispívá ke kvalitě našeho života, ale má i širší společenský přesah. Výsledky zahraničních studií poukazují na to, že lidé, kteří vykonávají laskavé činy, dobré skutky či projevují altruistické jednání, udávají vyšší životní spokojenost, mají lepší kvalitu mezilidských vztahů a jsou šťastnější. Výsledky našich českých výzkumů vyznívají podobně: lidé, kteří nejsou zaměřeni pouze na dosahování svých cílů a uspokojování svých vlastních tužeb, ale věnují se také nějaké dobrovolné, charitativní či jinak prospěšné činnosti, prožívají ve srovnání s ostatními větší smysluplnost života, mají výrazně optimističtější očekávání do budoucna a celkově jsou se svým životem spokojenější. Kultivace vlastní laskavosti, vstřícnosti a ochoty pomoci je tedy efektivním způsobem, jak být prospěšným členem společnosti a zvýšit míru své spokojenosti a štěstí,“ uzavírá téma laskavosti doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (Psychologický ústav Masarykovy univerzity).

Pokud máte někoho ve svém okolí, kdo si zaslouží pozornost a poděkování za svoji činnost, neváhejte ho nominovat na www.nadacekj.cz/laskavec

Ocenění laskavci

Jindřich Hašek – je učitel z Karlových Varů, který se snaží, aby děti neznaly jenom školu a domov.

Hana Vaňousová – je z Poříčí nad Sázavou a každý den, ať je déšť, mráz nebo sníh, převádí přes přechod děti na cestě do školy a pořádá kulturní akce pro seniory.

Lenka Frková a Anežka Jedličková – vytvořily mini útulek Voříškov u Prahy a starají se o odložené psí duše.

Miloslava Samcová – zkrášluje jihočeskou krajinu a zabývá se myšlenkou, jak znovu dostat člověka do přírody.

Igor Dostál – se věnuje pozitivnímu zpravodajství a stojí za projekty Zlínský nočník, Book2Go a KnihoTrh.

Otec Šebestián – pomáhá lidem bez domova v Moravské Třebové.

Vendulka Koupilová – je ze Senice na Hané a věnuje se pacientům i mimo ordinaci, pořádá letní tábory pro děti.

Miroslav Bouška – se již přes 20 let stará o opuštěné kočky v pražských Kobylisích.

Zdeňka Morávková – kultivuje krajinu a vytváří komunity v Rychlebských horách.

Vlasta Říhová – je z Havířova a pomáhá maminkám v nouzi.

Michaela Mikulenková – je nejmladší laskavec, pořádá benefiční akce v Brně, na kterých hovoří o problematice handicapovaných lidí.

Olga Štrejbarová – je z Jihlavy a pomáhá opuštěným seniorům, vytvořila facebookovou skupinu Ježíškova vnoučata.


Nadace Karla Janečka

Od ledna 2014 podporujeme projekty zaměřené na rozvoj aktivní občanské společnosti, na inovace, výchovu a vzdělávání v ČR. Hlavním cílem nadace je nastartovat projekty, které mají velký potenciál pro českou společnost a zároveň ambice prosadit se na evropské či dokonce světové úrovni.

Twitter