Autoři magazínu Perpetuum si všímají změny paradigmatu ve vzdělávání. Zajímají se o trendy a novinky v zahraničí. Hledají inspirativní tuzemské inovace. Přináší tipy pro rodiče, učitele, ale i pro ty, kteří se snaží o svůj seberozvoj.  Také se snaží prostřednictvím rozhovorů zjistit, jak vzdělávání vnímají lidé, kteří mají vliv na fungování naší společnosti a jejichž názor může přinést podnětnou diskusi o jeho smyslu, či ubírajícím se směru.

Proto se nejedná o klasický mediální projekt, ale spíše o platformu, kde se potkávají texty těch, kterým na vzdělání záleží a chtějí zvýšit povědomí o něm mezi širší veřejnost. Pokud vás pojetí magazínu Perpetuum zaujalo a dřímá ve vás potenciál grafomana, tak budeme rádi, pokud nám zašlete svůj text.

 

Markéta Majerová

 

Markéta Majerová

Když jsem ve Scio dostala příležitost redigovat magazín Perpetuum, tak jsem se do toho pustila s minimální zkušeností, ale o to větším zápalem. Ten zápal mě dosud neopustil a zkušenosti získávám s každým novým výtiskem. Oblast vzdělávání mě baví už od absolvování pedagogického lycea v Prachaticích i návazném studiu pedagogiky na FF UK. V posledních letech se snažím sledovat nové trendy a inovace ve vzdělávání, protože věřím, že kvalitní vzdělávání je nejen nejlepší investice, ale také nezbytná podmínka pro fungující demokratickou společnost.

mmajerova@scio.cz

 

 

Eliška Hloupá Sovová

Nikdy jsem to ke knížkám neměla daleko. Nejdřív jsem vystudovala Informační studia a knihovnictví v Brně, v roce 2011 jsem nastoupila do Scio a přes různé projekty jsem se dostala k vysněné čtenářské gramotnosti. Momentálně pracuji na webu http://svetgramotnosti.cz, jehož cílem je pomoc školám při rozvoji čtenářství, spravuji sociální sítě a sleduji trendy ve vzdělávání, aby mi nic neuniklo. Mimo to ráda běhám, chodím po Čechách i Moravě a hodně čtu.

esovova@scio.cz

 

 

 

Tomáš Hruda

Tomáš je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval mimo jiné také jako šéf CzechInvestu, Středoevropského technologického institutu CEITEC i jako náměstek ministra školství pro výzkum a vysoké školství. Vzdělávání se věnuje i po rodičovské dovolené a je spoluzakladatelem projektu EDUCATION REPUBLIC.

tomas.hruda@educationrepublic.cz

 

 

Lucie Macášková Hejbalová

Vzdělávání mě baví.  Beru si ze všeho to, co se mi k něčemu hodí a můžu to využít a posouvat se. Klasická škola pro mě tak byla nuda, protože se učilo hodně toho, co k ničemu není. A postupem času jsem se ocitla ve Scio, které se věnuje vzdělávání jinak. A protože Scio podporuje to, aby nás práce bavila a učili jsme se nové věci, po nějaké době jsem přešla do oblasti ScioŠkol, které se věnují inovativnímu vzdělávání a navíc to tam děti baví :) Práce je pro mě vzdělávání, vzdělávání je práce, to je přece ideální!

lmacaskova@scio.cz

 

 

Adéla Zelenda Kupcová

Velkou část života jsem poslouchala, že si musím vybrat jednu věc a tu dělat pořádně. A až skoro ve třiceti mi došlo, že není jedna věc, co mě zajímá. Je jich spousta a co mě baví, je experimentovat s nimi. Tak holt budu dělat pořádně tohle – experimentovat. Věřím, že svět vzdělává! I proto mě fascinuje svět a baví mě vzdělávání, které mě ve společnosti Scio i živí. No a ze spojení světa, cestování a vzdělávání vznikl projekt EDUnomád.

azelenda@scio.cz

 

 

Jáchym Vintr

Jáchym dělá ve Scio PR , marketing a dotazníková šetření, kromě toho studuje také psychologii. Rovněž se zajímá o neformální vzdělávání a vzdělávání na vysokých školách. V rámci dotazníkových šetření zjišťuje postoje a názory uchazečů o vysoké školy, díky čemuž získává přesnější představy o české vysokoškolské sféře, o které  pro Perpetuum publikuje. Kromě článků o těchto tématech publikuje i rozhovory s inspirativními osobnostmi a připravuje vzdělávací infografiky.

jvintr@scio.cz

 

 

Další přispěvatelé

 

Ondřej Šteffl

je ředitelem společnosti Scio. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás - PORG. V roce 1995 založil společnost Scio. Ta se významně podílí na přijímacím řízení na vysoké a střední školy a obecně se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců. V posledních letech zdůrazňuje význam vzdělávání, které probíhá mimo klasickou školní docházku (tzv. paralelní vzdělávání). V roce 2015 otevřel první ScioŠkolu v Praze a v září 2016 k ní přibyly další tři (Praha, Brno, Olomouc). Ve ScioŠkolách nejsou klasické předměty, třídy, ani učitelé a její výuka se více přibližuje potřebám dětí i 21. století.

steffl@scio.cz

 

Bob Kartous

absolvoval Pedagogickou fakultu, Fakultu sportovních studií MU v Brně a postgraduální studium na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti a vydávání periodik. Od roku 2012 přednáší na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích (Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola).

bob.kartous@eduin.cz

 

 

Jana Codlová

Ve Scio mě baví propojovat věci a posouvat je, teď přemýšlím, jak a čím ovlivňovat učitele v každodenní práci a pošťouchnout je víc k formativnímu hodnocení. Taky mě zajímá čtenářství a čtenářská gramotnost. Ráda si čtu sama i druhým, chodím na filmové festivaly i po horách a jezdím po Praze na skládacím kole.

jcodlova@scio.cz

 

 

 

Jana Kovaříková

Vzdělávání má pro mě velké kouzlo a fascinuje mě, kolika způsoby se může člověk vzdělávat a jaké možnosti se před člověkem otevírají. Jsem ráda za příležitost pracovat ve společnosti Scio, které není vzdělávání jedno, a která si klade za cíl obohacovat vzdělávání všech, kteří o to stojí. Baví mě objevovat a učit se nové věci a překonávat další a další výzvy. Raduji se z maličkostí, mám ráda přírodu, čtení, pohyb a chvíle, kdy můžu prostě jen tak být.

kovarikova@scio.cz

 

 

Andrej Novik

Vzdělávání si užívám už čtvrtou dekádou a živím se jím dekádu a fous. A čím víc se živím, tím víc se divím, co všechno nevím, co všechno jde nebo by mohlo jít. Při práci pro časopis Perpetuum si to uvědomím s každým číslem. Ve volném čase mě baví zkoumat ohrožené i ohrožující jazyky, vymýšlet folklórní písně exotických národů a hlavně testovat na vlastních dětech vše, o čem se v tomto časopise píše. Věřím, že mi to ve stáří přičtou k dobru.

anovik@scio.cz

 

Markéta Popelářová

Věřím, že vzdělávání nemusí mít jen nudnou podobu, s jakou se setkává většina lidí ve školním prostředí. A obzvláště dnešní doba nám nabízí tolik možností pro rozšiřování si obzorů, že by byla škoda nad světem vzdělávání úplně zanevřít. Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a ve společnosti SCIO mám na starosti koordinaci PR projektů. Baví mě setkávání se stejně naladěnými lidmi, kteří věří, že kde je vůle, tam je i možné uskutečnění změn.

mpopelarova@seznam.cz

 

 

Markéta Dvořáková

Mám ráda češtinu, děti a zajímá mě vzdělávání. Tyto tři věci se mi povedly skloubit, když jsem se ještě při studiích PedF UK věnovala vzdělávání mimořádně nadaných dětí. V současné době se zabývám tvorbou a koordinováním volnočasových aktivit pro širokou skupinu dětí. Baví mě neformální a alternativní způsoby vzdělávání. Ve volném čase se věnuji spolutvorbě vzdělávacích webů www.matika.in a www.gramar.in a ráda rozšiřuji své obzory návštěvami divadel, zajímavých kulturních prostorů a četbou. 

marketaadvorakova@gmail.com