Perpetuum – magazín o vzdělávání bez hranic

"Když si představíte, že vzdělávání je nikdy nekončící proces, který nás ne/vědomě provází celý život. Uvědomíte si, že představa jednou nabitého vzdělání ve škole je iluzí a že vzdělávání probíhá stále, všude a je bez hranic.

V dnešním rychle měnícím se světě 21. století navíc potřeba celoživotního vzdělávání nabývá na důležitosti o to intenzivněji, o co rychleji rutinnější typy činností nahrazují technologie. Najednou nestačí pouze faktografické znalosti, které se ve škole vyučují, ani vytoužený titul z vysoké školy. Do popředí se dostávají tzv. soft skills. Dovednosti, mezi které patří komunikace, kreativita, emoční inteligence, se ukazují jako klíčové. Přesto na řadě míst zůstávají mnohdy opomíjeny. A namísto nich se stále do kola reprodukují znalosti, jejichž přesah do praktického života je mnohdy diskutabilní."

 

 

Jak to začalo

První vydání magazínu Perpetuum rozvířilo tuzemský pedagogický „rybníček“ ve školním roce 2013/2014. Perpetuum tehdy nahradilo Učitelský zpravodaj, který se snažil přinést povědomí o aktuálním dění v oblasti vzdělávání do škol. Od té doby prošlo řadou změn. Vystřídalo tři šéfredaktory. Změnilo formát rubrik i rytmus vydávání. Takže z tehdejší půlroční frekvence dnes magazín vychází jako čtvrtletník.

 

Aktuální podoba

Co ale zůstalo zachováno je snaha ukázat, že se současní moderní vzdělávání obejde bez hranic. Proto v něm čtenáři najdou články týkající se trendů ze zahraničí. (Ne) smělých pokusů o inovativní vzdělávání u nás. Rozhovory s inspirativními osobnostmi, které se vzdělávání profesionálně věnují, nebo mají podíl na tom, jakým směrem se ubírá. I praktické tipy do výuky, domácí výchovy, nebo i pro vlastní vzdělávání. Jelikož věříme, že na kvalitě vzdělávání záleží, najdete všechny online články z vydaných výtisků na webu magazín-perpetuum.cz. Pokud byste však uvítali tištěnou verzi, máte možnost si objednat celoroční předplatné.

 

Změna je trvalý stav

Magazín se neustále vyvíjí, a protože se snažíme jeho obsah neustále zlepšovat. A také věříme, že někteří naši čtenáři mohou být latentními grafomany, tak budeme rádi, pokud nám pošlete svůj text. Nebo třeba jen námět, či tip na rozhovor se zajímavou osobností, která by se podle vás měla na stránkách Perpetua objevit.
 
Stačí pouze napsat email na perpetuum@scio.cz.