EDUtéma

Se setrvačností ve vzdělávání je potřeba počítat

„Bude trvat ještě minimálně jednu generaci, než se nějakých systémových změn dočkáme, a není vyloučené, že si budeme muset projít ještě hlubší krizí,...

Pedagogičtí inovátoři

Poznejte inspirativní pedagogy, kteří přinesly do výchovy a vzdělávání řadu podnětů. Založili nové pedagogické směry, z nichž se některé uchytily...

Inspirativní školy

V Singapuru připravují školy studenty na svět v jednadvacátém století tím, že je podporují k tomu, aby byli sebevědomí, dokázali se samostatně učit,...

O radostech a trampotách zakládání škol

Kdo stojí za novou vlnou vznikajících alternativních škol? Jak si generace dnešních rodičů představuje ideální školu? A jak s tím souvisí Institut...

Dívejte se na seriál Simpsonovi a pracujte s chybou

„Stačilo by udělat tak málo, pouze naučit děti pracovat s chybou, a české vzdělávání by se posunulo o velký krok vpřed,“ domnívá se Bob Kartous,...

Vzdělání je věc veřejná

K tématu vzdělávání se nejčastěji vyjadřují odborníci z řad pedagogů, ale zajímavé názory na tuto problematiku mají i lidé, kteří se pohybují v jiné...

Tipy a doporučení pro rozvoj silných stránek u dětí

Každé dítě má své silné stránky. Rozvíjejme v dětech jejich přednosti. Tím je přivedeme k úspěchu a spokojenosti spíše než drilováním toho, co jim...

Zrada

Možná, že je to příliš silné slovo a příliš komplikovaná emoce na to, aby jí rozuměly děti. Opak je pravdou. Při hledání námětů na příběhy o emocích...

Hledáte klíč ke spokojenosti a úspěchu? Zkuste silné stránky.

Zná to asi každý rodič: fáze přání, lopotného úsilí, očekávání a pak někdy bohužel taky následného zklamání. Chtěli jste mít ze svého malého pokladu...

S čím si hraje malý inovátor?

Když přijdeme do hračkářství, mezi dlouhé řady vysokých regálů a hraček vyskládaných do pyramid, mnohdy se můžeme cítit jako v nákupním domě pro...

InoEduFest shromáždil inovativní školy pod jednu střechu

Se začátkem jara 21. března proběhl první veletrh inovativních škol, iniciativ a dalších institucí.

Od Brazílie po Nový Zéland – inovativní školy vznikají po celém světě

„Ve škole jsem bývala hodně vystresovaná, protože jsem si nepřipadala dost chytrá.“ Kolik dětí na světě by se mohlo podepsat pod tuto větu?...

Jak se dělá ScioŠkola

„Děti se přirozeně učí samy v každém systému, ať už jsou to děti domorodců na Nové Guineji, kde žádné školy nemají a stejně se děti spoustu věcí...

Šanci vytvořit síť inovativních škol jsme již jednou promarnili

„Fungování školy neodpovídá požadavkům doby. Zaostáváme za celou řadou zemí a doplatíme na to. Metody používané v rámci vzdělávání jsou již...

Manifesto 15 - Evoluce vzdělávání

Mnoho inspirativních dokumentů je spojeno s konkrétním datem. Deklarace nezávislosti Spojených států amerických byla podepsána 4. července 1776,...

Jen znalosti nestačí

Společnost Scio se dlouhodobě zaměřuje na testování dovedností, které jsou důležité pro úspěšný osobní a pracovní život. Jde o dovednosti: řešení...

Jaký život budeme žít, až budeme dospělí?

Co si současní dospívající představují, když hovoří o své budoucnosti? O čem přemýšlejí chlapci a o čem dívky? Jak tyto jejich vize odrážejí názory...

Vrstevnické učení v projektovém vyučování

Principem tzv. peer programů (PP) je aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků,...

Když děti hodnotí samy sebe

Zbavujeme se odpovědnosti, ponecháme-li hodnotit děti samy sebe? V žádném případě! Zavést funkční a efektivní vrstevnické hodnocení není žádná...

Vrstevnické programy v prevenci rizikového chování na školách

Institut vrstevnických (peer) programů může být na školách využíván nejen jako prostředek k výuce, ale také jako nástroj prevence rizikového chování...

Vrstevnické učení v předškolním vzdělávání

Následující řádky jsou věnovány vrstevnickému učení v předškolním věku, tedy, z mého pohledu, nacházení sebe sama kontaktem s druhými a postupným...

„Děti učí děti“ nejen na Gymnáziu Přírodní škola

Vrstevnické učení je jedním z klíčových prvků výukového programu DOJDU dál, který vychází z mnohaletých zkušeností Přírodní školy s projektovou...

Základní škola Měšťanská – radost z „učení jinak“

Hned při první hodině SOLE děti zkoumají a zkoušejí nové nastavení práce ve třídě bez učitele. Po pěti minutách padne dotaz „Šerife, můžu na záchod?“...

Jak se učí zvídavé děti

Základní a Mateřská škola da Vinci v Dolních Břežanech má ve svém sloganu „Škola pro zvídavé děti“, v němž se zrcadlí její filosofie. Paní ředitelka...

Děti, které mne bavily

Sedíme ve staré chalupě v lese u Řevnic. Zařízení je skromné a už něco pamatuje. V malé kuchyňce u plotny stojí Bára a vaří polévku, která bude k...

Demokracie a vzdělávání spolu souvisí

„Pokud za vzdělání považujeme víc než profesní přípravu, tak do něj patří v širším slova smyslu také rozvíjení osobnostních rysů, včetně občanských...

Ne matematika, demokracie má být hlavní prioritou vzdělávání

Bude-li nám ukradené, zda školy vzdělávají k demokracii (a jak), nakonec nám bude ukradena samotná demokracie...

Kde se učí příští prezident?

Děti ze Singapuru vykazují dlouhodobě jedny z nejlepších výsledků v mezinárodních srovnáních různých gramotností. Trochu o samotném systému a trochu...

Pod vlivem vizuální negramotnosti

Naučit se číst považujeme za zcela základní předpoklad dalšího vzdělávání. Proto ostatně začínáme děti vzdělávat tak, že je učíme abecedu, slova,...

Kterak neuromýty překážejí rozvoji vzdělání

Steve Masson, oceňovaný kanadský vědec v oblasti neurovzdělávání (neuroeducation), nahlas zpochybňuje některé zažité představy o tom, jak funguje...