Editorial

Jak vzdělávat bez hranic

V poslední době se mi zdá, že téma vzdělání bývá hned po počasí nejčastějším předmětem rozhovorů. Ať jste kdekoliv a mluvíte s kýmkoliv. Možná je to...

Proč škola ne/vychovává dobré občany?

Není pochyb o tom, že se děti ve škole dozví řadu znalostí z občanské výchovy. Získají podrobné informace o naší vlasti, politickém systému a umí...

Změna je trvalý stav

V době všudypřítomných masmédií šířících informace čtyřiadvacet hodin denně, v době sociálních sítí, sofistikovaných technologií i online přístupných...

Na soft skills záleží

Většina z nás se v každodenním životě snadno obejde bez toho, aby na počkání vyjmenovala zástupce sinic, znala životní cyklus mechorostů či stavbu...

Když učení není práce

Desítky nových škol každý rok. Ve velkých i malých městech a vesnicích. Založených rodiči, sdruženími i velkými společnostmi. Chtělo by se říci, že...

Proč Perpetuum

Aristoteles v úvodu své Metafyziky říká: „Učení je člověku přirozené“. Má „recht“! Byť naše civilizace od dob Aristotelova života prodělala...

Ty technologie...

Milované i nenáviděné. Adorované i proklínané. Dávající i beroucí zároveň – technologie. Ať k nim zaujímáme jakýkoliv postoj, jedno je...

Existují mýty?

Když jsme se ve Scio zamýšleli, jaké téma by mělo být obsahem nového Perpetua, tak ve vzduchu létala spousta nápadů...