Komunikace

Aby věty nebolely

Každý z nás po celý život neustále komunikuje s druhými. I když zrovna nic neříkáme, vysíláme určité signály k druhým lidem. Ti je pak přijímají,...

Literární komunikace

Literární komunikace, čtení s porozuměním či čtenářská gramotnost jsou termíny, s kterými se frekventovaně setkává snad každý, kdo se zajímá o...

Umí vaše děti anglicky?

Ať už jsou vaše děti na základní, střední nebo vysoké škole, podpořte je a začněte s dodatečnou výukou angličtiny co nejdříve. V článku vám...

Bildung/vzdělávání: co se děje v německy mluvících zemích

Podle psychologa Thomase Städtlera zůstane žákům v hlavě asi 1 % probíraného učiva. Výuka se tak stává zbytečnou a její obsah diskutabilní....

Tradiční výukové metody, jako

Výzkum ukazuje, že tradiční výukové metody, jako je učení se násobilce, čtení nahlas, krasopis a mluvní cvičení, jsou stále efektivní a neměly by být...

Odbornou přípravu a další

Program 21st Century Learning Design vypracovaný výzkumnou skupinou Innovative Teaching and Learning ve spolupráci s SRI International a sponzorovaný...

Nový nástroj pro učitele

Novozélandští výzkumníci ve spolupráci s učiteli vyvinuli nový nástroj pro učitele zaměřený na rozvoj klíčových kompetencí a jejich lepší začlenění...

Cílem projektu

Cílem projektu

Možnost rozvíjet dovednosti důležité

Gallupův průzkum zjišťoval na vzorku 1 014 jedinců ve věku 18 až 35 let možnost rozvíjet dovednosti důležité pro 21. století v rámci posledního roku...

Význam cíleného rozšiřování slovníku

Profesor Torontské univerzity A.

Na čtyřech australských základních

Na čtyřech australských základních školách ve státě New South Wales probíhá od roku 2010 pilotní bilingvální projekt financovaný vládou na podporu...

Při komunikaci v digitálním

Děti a mladí lidé si dnes nedovedou svůj život představit bez sociálních sítí.

Absolventi oborů společenských věd

Podle nedávno zveřejněných údajů britské Agentury pro statistiku terciárního vzdělávání (

Na příkladu tvorby redakčních

Americký deník The New York Times nabízí učitelům učební a výukový materiál a nápady založené na obsahu listu.

Aktivní a hluboké naslouchání

Aktivní a hluboké naslouchání je dovednost, která vyžaduje pozornost a záměr naslouchat.

Sestává rozvoj charakteru z

Konceptu „osobnostní výchovy“, rozvoje charakteru (character development) se dostává stále větší pozornosti ve vzdělávacích systémech...

5 436 kanadských žáků

Kanadská společnost MediaSmarts provedla celonárodní průzkum, který zahrnoval 5 436 kanadských žáků od 4.

Americké testy SAT

Americké testy SAT, které skládají středoškoláci a které slouží k ověření předpokladů ke studiu na vysoké škole, projdou významnou proměnou.

Úlohou vzájemného učení (peer

Autor blogu se zamýšlí nad úlohou vzájemného učení (peer learning) a hledá odpověď na dva okruhy otázek: 1.

Strategii rozvoje vysokých škol

Novozélandské ministerstvo vzdělávání zveřejnilo strategii rozvoje vysokých škol pro období 2014–2019.

Proč je argumentativní psaní

V amerických školách se tradičně vyučuje tvorba písemného zadání označovaného jako „persuasive writing“ neboli sloh psaný se záměrem...

Kurz „Řízení vlastní online

Americká Northwestern University nabízí od loňského roku studentům kurz „Řízení vlastní online pověsti“ (Managing your online...

vysvětlují pedagogickou strategii

Pedagogové a výzkumníci A.

Jaký přínos pro žáky

Výzkumníci na University of Arkansas se věnují zkoumání toho, jaký přínos pro žáky představují kulturní a naučné aktivity mimo školu, konkrétně...

Význam zvládnutí „exekutivních funkcí“,

Studie výzkumníků z New York University poukazuje na školkové děti a význam zvládnutí „exekutivních funkcí“, jako jsou sebekontrola,...

Sociabilita podmínkou učení

Sociabilita jako kapacita dětí navzájem komunikovat, spolupracovat a bavit se je důležitou podmínkou procesu učení.

Lidé se učí jinak

Charakter učení se změnil v důsledku využívání internetu.

Nekognitivní dovednosti pro život

Podle amerického výzkumu jsou nekognitivní dovednosti definovány, hodnoceny a podporovány odlišně v prostředí vysokých škol a na pracovním trhu.

Kurikulum pro pěstování charakteru

Všichni žáci bez ohledu na jejich vzdělávací výsledky by si ze školní docházky měli odnést návyky, dovednosti a postoje, které budou v životě...