Kritické myšlení

Singapurské děti si svoje hračky vyrábějí, navíc ve škole

Tan Kok Wah, učitel singapurské dívčí střední školy (obdoba šestiletého gymnázia), využívá při výuce historie stolní hry, které si žačky jeho třídy...

Vzdělané země mají lepší vlády

Proč? Občané jsou kritičtější a nutí tak představitele státu k větší zodpovědnosti.

Storyline: vtáhněte děti do děje světa okolo

Musí být děti ve třídě dětmi ve třídě, aby se něco naučily? Právě naopak …

Nekonzumujte zkažené informace

(Nejen) online média nám občas servírují informace, o jejichž kvalitě, aktuálnosti i původu je možné diskutovat. Pod rouškou anonymity do mediálního...

Umění jako způsob myšlení

Umění je to, co dělá život zajímavějším než umění. Tuto větu vyslovil Robert Filliou, jehož jméno je spojováno s hnutím Fluxus, které se objevuje na...

Naučme se mluvit o FuckUpech

Jeden z citátů, který se připisuje Karlu Čapkovi, zní: „Opravdovým zdrojem poznání je omyl.“ A mýlíme se každý den nejen ve školách, kde jsme si za...

Závislost žáků na internetu

Škola v kanadském Waterloo (Ontario) zkouší omezit závislost žáků na internetu.

Novinka z oblasti vzdělávání

Profesor Hamilton College v USA shrnuje pět základních dovedností, které by měli studenti zvládat v rámci pěstování kritického myšlení: 1.

Cílem projektu

Cílem projektu

Iniciativami zaměřenými na kreativitu

OECD spolu s Centrem pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI – Centre for Educational research and Innovation) a singapurským ministerstvem školství...

Kolaborativní způsob práce, který

Každý dnešní žák by měl být ze školy připraven na kolaborativní způsob práce, který vede k procesu inovace, ke kreativitě a kritickému myšlení.

Vytvoření nové platformy, která

Start-up Citelighter před rokem představil nástroj, který pomáhá žákům při shromažďování informací a podkladů ke studiu a psaní odborných textů,...

Oxford a Cambridge

Britské prestižní univerzity Oxford a Cambridge používají pro účely přijímání nových studentů kromě pohovorů test TSA (Thinking Skills Assessment) od...

Japonská vláda plánuje reformy

Japonská vláda plánuje reformy ve vzdělávání, díky kterým budou žáci a studenti lépe připraveni uspět v globální konkurenci.

Sestává rozvoj charakteru z

Konceptu „osobnostní výchovy“, rozvoje charakteru (character development) se dostává stále větší pozornosti ve vzdělávacích systémech...

Dobří žáci proto informace

Současné vzdělávací prostředí, které se vyznačuje přemírou informací, klade nové nároky na dovednosti žáků i na jejich chování.

Koncept kritického myšlení a

Psychologové z National University of Ireland provedli studii zaměřenou na koncept kritického myšlení a jeho chápání studenty.

Které

Britská Open University vydala už třetí v řadě

Nové dovednosti

Nové podmínky si žádají nových dovedností, jako např. sociální odvaha, dokázat zpřístupnit ne-lidské objekty lidem a operovat s navzájem si...

Žáci učí roboty

Žáci si nejlépe osvojí látku tím, že ji někomu vysvětlí - například inteligentním robotům - vyučovatelným zástupcům (teachable agents).

Filosofií k matematice a jazykům

Studie potvrdila, že výuka filosofie dialogem rozvíjí matematické i jazykové dovednosti

Nepřátelství nepřítelem myšlení a paměti

Dlouhodobá studie ukazuje, že nepřátelské postoje nebo nezvládání stresu v mládí negativně ovlivňuje analytické myšlení a paměť v pozdějším věku

Myšlení základem učení

Pedagogové by měli učit žáky osvojit si strategie myšlení, budou se samostatněji učit a hlouběji o věcech přemýšlet

Přínos neverbální komunikace

Pomocí speciálních znaků mohou spolužáci vést efektivnější diskuzi

Jak vychovat skvělé děti

Americké psycholožky ve své knize kritizují systém školství a popisují šest základních dovedností, které je třeba u dětí rozvíjet, aby byly v dnešním...

Digitální inteligence

Vliv technologií na děti se zvyšuje, proto je třeba rozvíjet u nich všech osm složek digitální inteligence

Skauting na školách

Výsledky britského pilotního projektu potvrdily přínos skautingu pro chování dětí, jejich vůdcovské schopnosti i sociální dovednosti

Jak očekávání ovlivňují kulturu myšlení

Vnitřní očekávání mohou jít proti výukové metodě a přemýšlení studentů brzdit

Jak může literatura dětem pomoci vzdělávat se v kontroverzních tématech

Různorodost v povinné literatuře může pomoci porozumění současným problémům o lidských právech

Jak učit mediální gramotnost?

Amerika podporuje programy, které učí děti i dospělé poznat falešné zprávy a skrytou reklamu