Názor

Inovujme nejdříve svůj vztah k elitám

Tomáš Hruda je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK. Pracoval mimojiné také jako šéf CzechInvestu, Středoevropského technologického...

Rut Kolínská: Mateřská centra jsou školou občanského života

Žena, která před více než 25 lety založila první mateřské centrum v České republice. Za tuto dobu se nejen rozrostl jejich počet na 286, ale také se...

EDUÍNA – ocenění pro inovativní projekty

Stejně jako výjimečné filmy bývají oceňovány Oskary, tak i výjimečné projekty v oblasti inovací ve vzdělávání mají příležitost získat své ocenění –...

Se setrvačností ve vzdělávání je potřeba počítat

„Bude trvat ještě minimálně jednu generaci, než se nějakých systémových změn dočkáme, a není vyloučené, že si budeme muset projít ještě hlubší krizí,...

Jak dělat časopis pro děti

„Dětem chcete s dobrým svědomím dávat to nejlepší, ale samozřejmě všudypřítomnému diktátu reklamy se uniká obtížně,“ říká Joachim Dvořák, majitel...

Youtubeři: rock-and-roll 21. století

„Youtubeři jsou hlasy nové generace, jsou to opinion leadři, kteří mají na mladé mnohdy větší vliv než škola nebo rodina,“ říká Tomáš Gavlas, výkonný...

Potěmkinovy vesnice ve školství

Příběh o knížeti Potěmkinovi a jeho ukázkových vesnicích, které tak ohromily carevnu Kateřinu Velikou, přestože to byly ve skutečnosti pouze malované...

Trvalá obnova školy: energie pro lepší pedagogickou práci

„Vzdělávání ve školách by mělo být mnohem otevřenější a více zaměřené na potřeby budoucnosti,“ říká Karel Derfl, autor projektu Trvalá obnova školy a...

Děti a čtenářství: Podporujme je, ale nechme jim při výběru knih svobodu

Děti rozvíjejí své čtenářství už od raného dětství. Učí se naslouchat, přemýšlet. Knihu začínají vnímat jako svět příběhů a zážitků, které je...

Budoucnost (nejen) vzdělávání je OTEVŘENÁ

Místo aby děti pasivně využívaly Wikipedii, samy vytvářejí články. Místo učebnic učitelé zveřejňují vlastní výukové materiály pod licencí Creative...

Jak vzdělává svět ve ScioŠkole

Prvního září letošního roku se otevřely dveře do ScioŠkoly a nahrnulo se do nich 105 dětí ve věku 6–12 let. Věříme, že zde budou zažívat radost z...

Vzdělání je věc veřejná

K tématu vzdělávání se nejčastěji vyjadřují odborníci z řad pedagogů, ale zajímavé názory na tuto problematiku mají i lidé, kteří se pohybují v jiné...

Muzeum by mělo být zdarma pro všechny.

Meda Mládková, mecenáška a sběratelka umění, je velmi inspirativní osobnost. Jsme velmi rádi, že můžeme čtenářům magazínu Perpetuum přinést rozhovor,...

Rodičovskou dovolenou si jako otec užívám

„Na čtrnáct dní dejte dítě na starost tatínkovi a odjeďte s kamarádkami pryč,“ radí fotograf Pavel Beran všem maminkám z pozice otce, který zůstal se...

Politika dojmů, pocitů a iluzí

Novela školského zákona přináší mj. * Povinný poslední ročník školky, * Jednotné přijímací zkoušky a * Povinnou maturitu z matematiky. Jednu věc mají...

Filmový učitel

V českém filmu se postava učitele objevuje poměrně často. Jednou je tam učitel prezentován jako hrdina a charismatická osobnost, jindy jako pokrytec,...

Tablety pro skutečnou inovaci výuky – jak na to?

Právě v těchto dnech vychází unikátní zpráva posuzující vliv mobilních dotykových zařízení na inovaci výuky. Popisuje širokou škálu příkladů dobré...

V osobnostní a sociální výchově je učivem sám žák

V dnešní době z řad části rodičů velmi silně zaznívá požadavek, aby se škola více přiblížila praxi každodenního života. Tento požadavek ostatně není...

Proč potřebujeme etickou výchovu?

Dovolím si začít osobní vzpomínkou. Kdysi, skoro před 20 lety mi kolega zprostředkoval pozvání na jednu dobrou kanadskou univerzitu, kde mi tehdy...

Mediální vzdělávání rozvíjí občanské postoje

Svět bez médií si dnes umí představit jen málokdo, média se stala běžnou součástí naší každodenní reality, proto je důležité reflektovat je i ve...

Děti musíme vyslechnout a milovat, i když zlobí

Rozhovor s Veronikou Žilkovou.

Jaké výzvy čekají na české školství podle ředitelů gymnázií

Jak vidí budoucnost českého školství ředitelé gymnázií, jsme mohli vidět na jejich konferenci s názvem „Výzvy pro české školství v horizontu 25 let“....

Na Radka Bangu bych šla znovu

Již pátým rokem mají školy možnost využít program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ. Projekt je výjimečný svým pojetím, ale i tím, jak působí na žáky a...

Naučte se programovat - je to budoucnost, ale i zábava

Informační technologie se stávají přirozenou součástí našeho života a jejich znalost významným předpokladem pro získání zaměstnání.

Na táboře mohou děti objevit své silné stránky

S Evou Strachotovou, koordinátorkou kurzů pro děti, jsme si povídali (nejen) o prázdninové variantě ScioCAMPů

Techmania je pro mne nebezpečná

Michal Jančařík je nejen moderátor televizních zpráv o počasí, ale také vystudovaný andragog, tedy učitel dospělých, a pár let i táta dvou čiperných...

Osud je nevyzpytatelný

Doposud jsme v magazínu Perpetuum přinášeli rozhovory pouze s dospělými. Ovšem magazín, jehož středem zájmu je vzdělávání, rodiče, učitelé a děti, by...

Vrstevnické učení v projektovém vyučování

Principem tzv. peer programů (PP) je aktivní zapojení vrstevníků, kteří pozitivně působí na formování postojů ostatních dětí, svých spolužáků,...

Jak se učí zvídavé děti

Základní a Mateřská škola da Vinci v Dolních Břežanech má ve svém sloganu „Škola pro zvídavé děti“, v němž se zrcadlí její filosofie. Paní ředitelka...

Tablety ve výuce pomáhají získat pozornost žáků

Rozhovor s Miroslavem Dvořákem, učitelem na ZŠ a MŠ Červený vrch na Praze 6, o využívání tabletů ve výuce .