Principy

Není test jako test

Test jako věrný průvodce životem od narození do smrti. Na mnohých je závislý náš život, naše postavení, naše budoucnost.

5 principů komunikace na sociálních sítích

Sociální sítě vytvářené pomocí technologií (facebook, twitter, google+ a mnohé další) představují jak skvělé možnosti sdílení a komunikace, tak...

Diferencované

Podzimní (38.

Zpětnou vazbou ve vzdělávání

Zářijové číslo časopisu Educational Leadership se zabývá zpětnou vazbou ve vzdělávání jako základní součástí formativního hodnocení.

Kvalita školy

Kvalita školy nezáleží tolik na nové budově a vybavení nebo počtu vysoce kvalifikovaných učitelů, dobrá škola nemusí nutně dosahovat ani...

vytrvalost, sebekontrola, zvídavost,

Tom Vander Ark ve svém blogu rovněž komentuje význam nekognitivních dovedností představených v knize P.

Zásady

Výborné výsledky vzdělávání v Kanadě nejsou omezeny pouze na jednu provincii, přestože přístupy se v provinciích liší.

Novinka z oblasti vzdělávání

Profesor Hamilton College v USA shrnuje pět základních dovedností, které by měli studenti zvládat v rámci pěstování kritického myšlení: 1.

Novinka z oblasti vzdělávání

Výkonný ředitel Americké asociace školních administrátorů shrnul před volbami problémové body amerického školství a poukázal na to, jak dosáhnout...

Hlavní nové prvky ve

Společné základní státní standardy (CCSS) byly ve většině amerických států přijaty již před dvěma lety.

Zapojení rodičů do učení

Australská Aliance pro výzkum dětí a mládeže zveřejnila zprávu zaměřenou na zapojení rodičů do učení a školní práce.

Nová zpráva společnosti McKinsey

Nová zpráva společnosti McKinsey se zabývá problémem, který v současné době tíží mnoho států a vlád: vysoká nezaměstnanost mladých lidí a zároveň...

Vytvořením všeobecného systému pro

Stanfordské středisko pro politiku příležitostí ve vzdělávání (SCOPE) zveřejnilo studii, která se zabývá vytvořením všeobecného systému pro hodnocení...

Vzdělávání založené na kompetencích

Kolaborativní skupina CompetencyWorks spolu s organizací iNACOL (The International Association for K–12 Online Learning) zveřejnila jeden z řady...

Vytváření programů na míru

Dobře vymyšlená videohra staví před hráče překážky, vyžaduje výdrž a tvrdou práci (na obrazovce) a dává hráči zakusit úspěch a uspokojení.

Systém přípravy učitelů v

Systém přípravy učitelů v USA je neuspokojivý a objevuje se řada skupin a programů, které chtějí tento systém změnit.

Čím se vyznačuje myšlení

Autor článku se zamýšlí nad tím, čím se vyznačuje myšlení a chování výrazně kreativních jedinců.

Testy založené na výběru

Testy založené na výběru jedné správné odpovědi z nabídky několika možností jsou odborníky kritizovány proto, že nedokážou změřit skutečné porozumění...

Vztah dívek k digitálním

Výzkum zaměřený na vztah dívek k digitálním hrám přináší některá zajímavá zjištění.

Dokument "A Bill of

Skupina dvanácti vzdělávacích pracovníků aktivních zejména na poli online vzdělávání (včetně např.

Pět strategií pro rozvíjení

Sociální a emocionální výchova je důležitou součástí přípravy žáků pro život.

Digitálními hrami a tím,

Výzkumné středisko

Odbornou přípravu a další

Program 21st Century Learning Design vypracovaný výzkumnou skupinou Innovative Teaching and Learning ve spolupráci s SRI International a sponzorovaný...

Nový nástroj pro učitele

Novozélandští výzkumníci ve spolupráci s učiteli vyvinuli nový nástroj pro učitele zaměřený na rozvoj klíčových kompetencí a jejich lepší začlenění...

Tři principy

Autorka blogu zmiňuje neúspěšný start masově otevřeného online kurzu Foundations of online education (Základy online vzdělávání), který nabízí...