Tradiční

Laboratoř Indonésie: experiment plošného státního testování ve školách

By admin on 22.8.2016 My, co se kloníme k liberálnímu přístupu ke vzdělávání a zasazujeme se za větší svobodu a odpovědnost dětí a studentů v jejich...

Co mě naučily třídní důtky: svobodě a odpovědnosti se nenaučíme v nesvobodném prostředí

Na základku jsem chodila v devadesátých letech. V tom období rodící se demokracie, radosti z konce totality, dávno před 11. zářím. Tahle radost byla...

Domácí vzdělávání - budou se zavírat kamenné školy?

Podle dat amerického NCES (Národní centrum pro statistiky ve vzdělávání) se počet dětí, které v USA nejsou vzdělávány v rámci řádných škol, zvýšil...

Nové kurikulum pro základní

Britský ministr školství Michael Gove představil v úterý 5.

Potřeba odnaučování se (unlearn)

S vývojem vědeckých poznatků a rychlým tempem změn v současném světě nabývá stále větší důležitosti nejen učení, ale i odnaučování se (zastaralých...

Neúspěch v matematice může

Američtí pedagogové – odborníci na matematiku soudí, že neúspěch v matematice může být založen nikoliv na dovednostech, ale na vztazích a pocitech,...

Efektivní pracovní skupiny se

Práce ve skupině je důležitá pro rozvoj žákova učení, je však třeba vytvořit podmínky pro to, aby tato práce byla efektivní.

Vyučování na vysoké škole

Vyučování na vysoké škole je záležitost kolaborace mezi učiteli, nestojí na jednom vynikajícím jedinci a studenti nejsou horší, než bývali.

Tradiční výuka příčinou úspěchu

Vynikající výsledky Finska v šetření PISA v roce 2000 lze přičítat tradičnímu modelu školství a jejich zhoršování pak oslabování úlohy učitele a...

Učení jako záležitost vztahu

Vyučování a učení jsou komplexní kognitivní procesy, které musí vycházet ze vztahu učitele a žáka.

Osm úkolů pro školství

Pro zvýšení kvality vzdělávání je třeba se zaměřit na postupy, které fungují, a nezabývat se zástupnými problémy.

Ve Španělsku probíhá debata o prodloužení povinné školní docházky do osmnácti let

Poslanci by rádi zamezili předčasnému opouštění škol kvůli práci

Naučit se psát rukou je důležité i v digitální době

Psací písmo zlepšuje motorické dovednosti i pozdější studijní výsledky, potřeba vázaného psacího písma však zůstává nejasná

Skotsko zavádí testování žáků k zmapování rozdílů mezi chudšími a bohatšími

Testy rozdíly nesníží, ale pomohou sledovat, které programy fungují

Efektivnější plánování hodin

Australští učitelé radí, jak strávit nad přípravami méně času

Management škol by měl podporovat profesionální rozvoj učitelů

Podpora rozvoje učitelů je pro školy ekonomicky výhodná a má dopad i na výsledky žáků

Nesnižujme motivaci dětí ke čtení

Vedle asistovaného čtení by děti také měly mít možnost vybírat si knihy samy

Méně testování na amerických školách

Federální úřady vyžadují pravidelné testování, zároveň se ale snaží omezit celkový čas testováním strávený

Dánové stráví ve škole nejvíce času ze zemí OECD

Po transformaci školství mají dánští studenti přes deset tisíc vyučovacích hodin za deset let docházky

Na velikosti třídy záleží

Studie ukazují na vztah počtu žáků a jejich výsledků, maximální doporučitelná hranice je ale stále otázkou

Cambridge přistupuje k písemným přijímacím zkouškám

Testy doplní informace z ústních pohovorů, mají pomoci studentům ze státních škol

Francie přepisuje učebnice gramatiky

Z pravopisu by měla postupně vymizet diakritika pro tzv. průtažný přízvuk

Antidopingový program pro britské studenty

První škola se zapsala do programu antidopingové agentury

Britští učitelé pociťují dopady úbytku kolegů

Nábor nových sil se nedaří podle plánu, učitelé cítí propad v kvalitě, nedostatek podpory i motivace k povýšení

Doporučení novozélandských odborníku k domácí přípravě

Na prvním stupni maximálně dvacet minut a hlavně zábavně, složité práce stejně dělají rodiče

Britské zkoušky GCSE a diskuze o srovnatelnosti známek z lehčích a těžších předmětů

Návrh na zpřísnění známkování „snazší“ angličtiny vzbudil obavy učitelů

Různý podíl matematiky a přírodních věd ve výuce

V zemích OECD se na prvním stupni matematice a přírodním vědám věnuje průměrně čtvrtina výukového času, rozdíly mezi státy jsou velké

Filosofií k matematice a jazykům

Studie potvrdila, že výuka filosofie dialogem rozvíjí matematické i jazykové dovednosti